ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಸಿಪಿ | paneer pizza in kannada | ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ

0

ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ | ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕ್ಕಾ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಪನೀರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವು ದಪ್ಪ ಕ್ರಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಇದೇ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾದ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೊಂದು. ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಭಾರತೀಯ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪನೀರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪೆಪ್ಪಿ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಇದು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮಿಳನ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರುಚಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಆಲೂ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೂಲತಃ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನದಂತೆಯೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಟೊಪ್ಪಿನ್ಗ್ಸ್ ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಚೌಕವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಉದಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಝರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾಪರಿಪೂರ್ಣ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಳನ್ನು ಸಹ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೇಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಓವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ತವಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ತವಾ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಿಜ್ಜಾ ಬಾಂಬುಗಳು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ವೆಡ್ಜಸ್, ಡೋನಟ್ ರೆಸಿಪಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಮೈಲಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಮೆಕ್ ಪಫ್, ಚೀಸೀ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬ್ರೆಡ್, ಫಲಾಫೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇತರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ,

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

paneer pizza recipe

ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಸಿಪಿ | paneer pizza in kannada | ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ

No ratings yet
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 2 hours
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 20 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 2 hours 20 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 1 -2 ಪಿಜ್ಜಾ
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ಪಿಜ್ಜಾ
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕೀವರ್ಡ್: ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ | ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ

ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಪಿಜ್ಜಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ:

 • ½ ಕಪ್ ನೀರು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣ ಯೀಸ್ಟ್
 • 2 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ + 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಗಾಗಿ:

 • ½ ಕಪ್ ಮೊಸರು, ದಪ್ಪ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ / ಹಲ್ದಿ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
 • ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು
 • ½ ಈರುಳ್ಳಿ, ದಳಗಳು
 • 15 ಘನಗಳು ಪನೀರ್ / ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ / ಒಣ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲೆಗಳು, ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

 • 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್
 • ಕೆಲವು ಜಲಪೆನೊ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್
 • ಕೆಲವು ಆಲಿವ್ಗಳು
 • ½ ಕಪ್ ಮೊಝರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್, ತುರಿದ

ಸೂಚನೆಗಳು

ಪಿಜ್ಜಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪಾಕವಿಧಾನ:

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣ ಯೀಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 • ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
 • ಈಗ 2 ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
 • ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
 • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೌಲ್ ಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಳಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ.
 • ಈಗ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್:

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ವಿಸ್ಕರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
 • ಈಗ ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು), ½ ಈರುಳ್ಳಿ, 15 ಘನಗಳ ಪನೀರ್‌ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 • 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ಪನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ:

 • 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ.
 • ಹಿಟ್ಟನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಟಕ್ ಮಾಡಿ.
 • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುರುಕುಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ನ್‌ಮೀಲ್ ಬಳಸಿ.
 • ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ.
 • ನಂತರ, ಒಂದು ಸೆಂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಟ್ ರಚಿಸಿ. ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ನಂತರ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಚಪಾತಿಯ ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಫೋರ್ಕ್ ನಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ.
 • ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಉದಾರವಾಗಿ ಹರಡಿ.
 • ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.
 • ಕೆಲವು ಜಲಪೆನೊ, ಆಲಿವ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಿ. ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 • ನಂತರ ½ ಕಪ್ ತುರಿದ ಮೊಝರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ.
 • ಪಿಜ್ಜಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ.
 • ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿ ಹೀಟೆಡ್ ಓವೆನ್ ನಲ್ಲಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 200 ರಿಂದ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓರೆಗಾನೊದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು:

ಪಿಜ್ಜಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪಾಕವಿಧಾನ:

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಒಣ ಯೀಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 2. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಯೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿ.
 3. ಈಗ 2 ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 4. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
 5. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
 6. ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
 7. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
 8. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೌಲ್ ಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಳಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ.
 9. ಈಗ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಂಗ್ ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.
  ಪನೀರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್:

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಮೊಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 3. ವಿಸ್ಕರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
 4. ಈಗ ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು), ½ ಈರುಳ್ಳಿ, 15 ಘನಗಳ ಪನೀರ್‌ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 5. 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 6. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ಪನೀರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕವಿಧಾನ:

 1. 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೆರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಹಿಟ್ಟನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಟಕ್ ಮಾಡಿ.
 4. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುರುಕುಲಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ನ್‌ಮೀಲ್ ಬಳಸಿ.
 5. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ.
 6. ನಂತರ, ಒಂದು ಸೆಂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡೆಂಟ್ ರಚಿಸಿ. ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 7. ನಂತರ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ ಚಪಾತಿಯ ಹಾಗೆ ಉಬ್ಬದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಫೋರ್ಕ್ ನಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿ.
 8. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಉದಾರವಾಗಿ ಹರಡಿ.
 9. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ.
 10. ಕೆಲವು ಜಲಪೆನೊ, ಆಲಿವ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಿಸಿ. ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 11. ನಂತರ ½ ಕಪ್ ತುರಿದ ಮೊಝರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ.
 12. ಪಿಜ್ಜಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮಾಡಲು ಪಿಜ್ಜಾ ಕ್ರಸ್ಟ್ನ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ.
 13. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿ ಹೀಟೆಡ್ ಓವೆನ್ ನಲ್ಲಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 200 ರಿಂದ 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ.
 14. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓರೆಗಾನೊದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತವಾದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತವಾ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಡಿ.
 • ಮ್ಯಾರಿನೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಣಬೆಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಚೀವಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರಿ ಹೀಟೆಡ್ ಓವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಜ್ಜಾದ ಮೂಲವು ಕಚ್ಚಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.