ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | homemade bread crumbs in kannada

0

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ನ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ರಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ನ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೂಲ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು 4 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಈ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ ಮಾಡಲು ನಾನು 4 ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು 4 ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ತಯಾರಿಸಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಉಳಿದ ಟೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ರುಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹುರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ನಂತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಫಾರಸು ಕೂಡ. ಎರಡನೆಯದು ರಸ್ಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಇದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರೈ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಡೋ ಚೀನೀ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಟೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಟೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಸ್ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ರಸ್ಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ಕ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಚಟ್ಪಟಾ ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ನ ಅಂತಿಮ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಉಳಿದ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇತರ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲೋಗರಗಳಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನ್ಗ್ಸ್ ನಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ವಿಧಾನಗಳು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಡಾ ಪಾವ್ ಚಟ್ನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೀರ್ – 2 ವಿಧ, ಕರೇಲಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪುಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೇಸನ್ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೆರೆಲ್ಯಾಕ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಕವಿಧಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ,

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

panko breadcrumbs

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | homemade bread crumbs in kannada

5 from 14 votes
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 5 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 5 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 10 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 1 ಬಾಕ್ಸ್
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ಅಡುಗೆ ಸಲಹೆಗಳು
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಭಾರತೀಯ
ಕೀವರ್ಡ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 • 4 ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ (ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಂದು)
 • 6 ರಸ್ಕ್
 • 1 ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್
 • 1 ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್

ಸೂಚನೆಗಳು

ಬ್ರೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉಳಿದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 • ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
 • ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬ್ರೆಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ರಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 6 ರಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಸ್ಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ರಸ್ಕ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮ್ಯಾಗಿ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು:

ಬ್ರೆಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಉಳಿದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 2. ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ.
 3. ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 4. ಪ್ಯಾನ್ ಗೆ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
 5. ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 6. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬ್ರೆಡ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ರಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 6 ರಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 3. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಸ್ಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ರಸ್ಕ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 3. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಮ್ಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. ಅದನ್ನು ಒರಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
 3. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮ್ಯಾಗಿ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಅಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಹ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್, ಕಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಲು, ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.