ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ | cooker pav bhaji in kannada

0

ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ | ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯ ಸುಲಭವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅಡುಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ತ್ವರಿತ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರದೆ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ | ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ರಸ್ತೆ ಆಹಾರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಇದನು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಆಹಾರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ವೀಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅನೇಕ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹುರಿಯುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾಜಿಗೆ ಬಲವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪುಡಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 5-ಲೀಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹಾ ಬಳಸಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೊದಲು ಸೇರಿಸಿದ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಭಾಜಿ ದಪ್ಪಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿರತೆ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಆಹಾರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ಪಾವ್, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ, ಕಾಂದ ಭಜಿ ಪಾವ್, ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್, ಪಾವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ವಡಾ ಪಾವ್, ತವಾ ಪುಲಾವ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಕವಿಧಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ,

ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

cooker pav bhaji recipe

ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ | cooker pav bhaji in kannada

5 from 14 votes
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 10 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 30 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 40 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 5 ಸೇವೆಗಳು
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ತಿಂಡಿಗಳು
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಆಹಾರ
ಕೀವರ್ಡ್: ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ | ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ

ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಗಾಗಿ:

 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
 • 1 ಈರುಳ್ಳಿ (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 2 ಟೊಮೆಟೊ (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 10 ಹೂವುಗಳು ಹೂಕೋಸು
 • 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬಟಾಣಿ
 • ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • ½ ಬೀಟ್ರೂಟ್ (ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • ಕಪ್ ನೀರು
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ:

 • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ

ಪಾವ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ:

 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
 • ಪಾವ್

ಸೂಚನೆಗಳು

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಮಸಾಲೆಗಳು ಪರಿಮಳ ಬರುವ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಈಗ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ತಿರುಗುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮೆತ್ತಾಗುವ ತನಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
 • 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 10 ಹೂವುಗಳು ಹೂಕೋಸು, 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬಟಾಣಿ, ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ½ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • 1½ ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
 • 7 ಸೀಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋದ ನಂತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
 • ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ.
 • ಭಾಜಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ.
 • ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಮಸಾಲೆಗಳು ಪರಿಮಳ ಬರುವಾಗ, ಇದನ್ನು ಭಾಜಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
 • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಾಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 • ಪಾವ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಿ.
 • ಈಗ 2 ಪಾವ್ ಅನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶೈಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. 1 ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 4. ಮಸಾಲೆಗಳು ಪರಿಮಳ ಬರುವ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 5. ಈಗ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಮೃದು ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ತಿರುಗುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 6. ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮೆತ್ತಾಗುವ ತನಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
 7. 1 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 10 ಹೂವುಗಳು ಹೂಕೋಸು, 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬಟಾಣಿ, ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ½ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿ.
 8. ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 9. 1½ ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
 10. 7 ಸೀಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು.
 11. ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋದ ನಂತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
 12. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ.
 13. ಭಾಜಿಯನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ.
 14. ವಿಶೇಷ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಸೇರಿಸಿ.
 15. ಮಸಾಲೆಗಳು ಪರಿಮಳ ಬರುವಾಗ, ಇದನ್ನು ಭಾಜಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
 16. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭಾಜಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
 17. ಪಾವ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 18. ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಿ.
 19. ಈಗ 2 ಪಾವ್ ಅನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
 20. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶೈಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿಯನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿ.
  ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಭಾಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಉದಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಭಾಜಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶೈಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಪಾಕವಿಧಾನವು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿದಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5 from 14 votes (14 ratings without comment)