ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | onion rings in kannada | ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್

0

ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ | ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್, ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹುರಿದ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅದು ಬಯಸಿದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ | ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಅನೇಕ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರ ಚಿಕ್ಪಿಯಾ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿನ / ದಪ್ಪವಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನನ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ನಾನು 2 ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಚೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನನುಭವಿ ಅಡುಗೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸದೆ ಸರಳ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕ್ರಶ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಗರಿಗರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಂಕೊವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ಇದಲ್ಲದೆ, ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಈರುಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು  ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಶಾಖ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ತುಂಬಾ ಹಾಕದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ತಿಂಡಿಗಳು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪನೀರ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನಗ್ಗೆಟ್ಸ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವೆಡ್ಜಸ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ರೋಲ್ಗಳು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ನಂತಹ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ,

ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

crispy onion rings

ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | onion rings in kannada | ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್

No ratings yet
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 5 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 10 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 15 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 9 ರಿಂಗ್ಸ್
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ತಿಂಡಿಗಳು
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕೀವರ್ಡ್: ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ | ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 • 1 ಈರುಳ್ಳಿ
 • ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
 • ½ ಕಪ್ ನೀರು
 • 1 ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್
 • ಎಣ್ಣೆ (ಹುರಿಯಲು)

ಸೂಚನೆಗಳು

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
 • ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸಿ.
 • ಈಗ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದಿ.
 • ಲೇಪಿತ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಈಗ ಡಬಲ್ ಲೇಪನಕ್ಕೆ, ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ.
 • ಮತ್ತಷ್ಟು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ.
 • ಮಧ್ಯಮ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
 • ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ.
 • ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್  ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
 2. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 3. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸಿ.
 4. ಈಗ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದಿ.
 5. ಲೇಪಿತ ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
 6. ಈಗ ಡಬಲ್ ಲೇಪನಕ್ಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ.
 7. ಮತ್ತಷ್ಟು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ.
 8. ಮಧ್ಯಮ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
 9. ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ.
 10. ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 11. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿ.
  ಈರುಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ.
 • ನೀವು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾಂಕೋ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಬ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಬಲ್ ಲೇಪನವು ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಟೇಸ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆನಿಯನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.