ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | instant dal premix in kannada

0

ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ನ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಬೇಳೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಅಥವಾ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಲೆಂಟಿಲ್-ಆಧಾರಿತ ಮೇಲೋಗರವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀವು ದಾಲ್ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆ ಕಡುಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರದಿದ್ದಾಗ, ಈ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಿ, ನಾನು ಅನೇಕ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಂತಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂದೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಸೂರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಯಾರಿಸಲಾದ ದಾಲ್ ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ರೋಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು 3 ವಿಧದ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಸೂರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಳುವಾದ ದಾಲ್ ನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ನನ್ನ ಅನುಪಾತವು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಲೆಂಟಿಲ್ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ 2-3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊವ್ವೆ ದಾಲ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಪಂಚ್ಮೇಲ ದಾಲ್, ಮಾ ಕಿ ದಾಲ್, ಲಂಗರ್ ದಾಲ್, ದಾಲ್ ತಡ್ಕಾ, ಕೀರೈ ಕೂಟು, ಟೊಮೆಟೊ ಪಪ್ಪು, ಪೆಸರ ಪಪ್ಪು ಚಾರು, ದಾಲ್ ಪಕ್ವಾನ್, ಆಮ್ಟಿ, ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಲಾಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕವಿಧಾನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ,

ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

instant dal premix recipe

ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ | instant dal premix in kannada

No ratings yet
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 10 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 10 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 20 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 10 ಸೇವೆಗಳು
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ
ಕೀವರ್ಡ್: ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 • 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ
 • 1 ಕಪ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ
 • ¾ ಕಪ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ
 • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ
 • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ
 • ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗ್
 • 4 ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
 • ಕೆಲವು ಕರಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು
 • 3 ಬೇ ಎಲೆ
 • 3 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು (ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ)
 • 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಚೂರ್
 • 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು

ಸೂಚನೆಗಳು

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ¾ ಕಪ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳಕು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಾಲ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ದಾಲ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.
 • ದಾಲ್ ಪರಿಮಳ ಬರುವ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹುರಿಯಿರಿ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 • ದೊಡ್ಡ ಕಡೈನಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗ್, 4 ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟಪಟ ಮಾಡಿ.
 • 3 ಬೇ ಎಲೆ, 3 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಪುಡಿಮಾಡಿದ ದಾಲ್, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಮತ್ತು 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಲ್ ನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 • ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
 • ದಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡೈಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 • 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
 • ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು:

 1. ಮೊದಲಿಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ 1 ಕಪ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, 1 ಕಪ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ¾ ಕಪ್ ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಳಕು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ದಾಲ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ದಾಲ್ ಅನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.
 2. ದಾಲ್ ಪರಿಮಳ ಬರುವ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣ ಹುರಿಯಿರಿ.
 3. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 4. ದೊಡ್ಡ ಕಡೈನಲ್ಲಿ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ, ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗ್, 4 ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 5. ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟಪಟ ಮಾಡಿ.
 6. 3 ಬೇ ಎಲೆ, 3 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಸೇರಿಸಿ.
 7. ಕಡಿಮೆ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 8. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ದಾಲ್, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪುಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ, 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಮತ್ತು 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 9. ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಲ್ ನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 10. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 11. ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3 ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
 12. ದಾಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 13. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡೈಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 14. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ದಾಲ್ ದಪ್ಪವಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
 15. ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
 16. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದಾಲ್ ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ದಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
 • ಸಹ, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.