ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ರೆಸಿಪಿ | sirka pyaz in kannada | ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

0

ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | ವಿನೆಗರ್ ಈರುಳ್ಳಿ | ಆನಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ನ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ರೈಸ್ ವಿನೆಗರ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಮೂಲತಃ, ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಸಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | ವಿನೆಗರ್ ಈರುಳ್ಳಿ | ಆನಿಯನ್ ಪಿಕಲ್ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಲೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರುಚಿ ವರ್ಧಕಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನವು ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಅಚಾರ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ವಿನೆಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿನೆಗರ್ ನಿಂದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದರ್ಶ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಇದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು.

ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಂತೆಯೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ  .

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನದ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಾದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ತೊಕ್ಕು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆಮ್ಲಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಇತರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,

ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ವೀಡಿಯೊ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

sirka pyaz recipe

ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ರೆಸಿಪಿ | sirka pyaz in kannada | ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

No ratings yet
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 5 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 5 minutes
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ: 1 day
ಸೇವೆಗಳು: 1 ಜಾರ್
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ
ಕೀವರ್ಡ್: ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನ | ಈರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ | ವಿನೆಗರ್ ಈರುಳ್ಳಿ

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 • 18 ಪರ್ಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ,   
 • 1 ಇಂಚಿನ ಶುಂಠಿ, ಜುಲಿಯೆನ್
 • 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
 • 1 ಕಪ್ ನೀರು
 • 1 ಇಂಚಿನ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್
 • 5 ಲವಂಗ
 • ¼ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಹೋಳು ಮಾಡಿದ
 • 1 ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್

ಸೂಚನೆಗಳು

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೆಯಿರಿ.
 • ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ x ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ.
 • ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 • 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಒಂದು ಲೋಹದ ಬೋಗುಣಿಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ಇಂಚಿನ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 5 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ¼ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇರಿಸಿ.
 • 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೃದುವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
 • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 • ಹಾಗೆಯೇ, 1 ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
 • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ರಸವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಅನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು:

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೆಯಿರಿ.
 2. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ x ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ.
 3. ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 4. 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 2 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
 5. ಒಂದು ಲೋಹದ ಬೋಗುಣಿಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ಇಂಚಿನ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು, 5 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ¼ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇರಿಸಿ.
 6. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಮೃದುವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ.
 7. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಜಾರ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
 8. ಹಾಗೆಯೇ, 1 ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
 9. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 10. ರಸವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.
 11. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಅನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ.
  ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಹಾಗೆಯೇ, ನೀವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
 • ಹಾಗೆಯೇ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಇಟ್ಟಷ್ಟು, ಅದು ರುಚಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಿರ್ಕಾ ಪ್ಯಾಜ್ ಪಾಕವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲೇವರ್ ಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.