ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ | gobi fried rice in kannada

0

ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ | ಹೂಕೋಸಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ | ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೈಸ್ನ ವಿವರವಾದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಇದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಗೋಬಿ ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರ್-ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಿದ 2 ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮ್ಮಿಳನ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಬಿಯ ಬದಲು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ | ಹೂಕೋಸಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ | ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ರೈಸ್ನ ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ. ಭಾರತೀಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ರುಚಿಕರ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪಾಕವಿಧಾನವೇ ಈ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯು ನಾನು ಮಾಡುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾಕವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೋಬಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುವ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡರನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಚೂರಿಯನ್ ನಿಂದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಸಾಸ್, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೂಕೋಸಿನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶ ಮುಕ್ತ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೋಬಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿ ಹೀಟೆಡ್ ಓವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಉಳಿದಿರುವ ಪನೀರ್, ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಸ್‌ಗೆ ಸೆಜ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪನೀರ್, ವೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್, ಪನೀರ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಪನೀರ್ ಸೆಜ್ವಾನ್ ನಂತಹ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೋಲುವ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೂ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ,

ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನ:

Must Read:

ಹೂಕೋಸು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಕವಿಧಾನ ಕಾರ್ಡ್:

gobi fried rice recipe

ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ | gobi fried rice in kannada

No ratings yet
ತಯಾರಿ ಸಮಯ: 10 minutes
ಅಡುಗೆ ಸಮಯ: 20 minutes
ಒಟ್ಟು ಸಮಯ : 30 minutes
ಸೇವೆಗಳು: 3 ಸೇವೆಗಳು
AUTHOR: HEBBARS KITCHEN
ಕೋರ್ಸ್: ಅನ್ನ - ರೈಸ್
ಪಾಕಪದ್ಧತಿ: ಇಂಡೋ ಚೈನೀಸ್
ಕೀವರ್ಡ್: ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ
ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಿನ್ ರೆಸಿಪಿ
ಸುಲಭ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಬೇಯಿಸಲು:

 • 30 ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಗೋಬಿ / ಹೂಕೋಸು
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
 • 3 ಕಪ್ ಬಿಸಿ ನೀರು

ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಾಗಿ:

 • ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ
 • 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು
 • ½ ಕಪ್ ನೀರು
 • ಎಣ್ಣೆ, ಹುರಿಯಲು

ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಗಾಗಿ:

 • 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ
 • 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ
 • 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೀಳಿದ
 • ½ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • ½ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • 4 ಬೀನ್ಸ್, ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • ½ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕತ್ತರಿಸಿದ
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್
 • 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್
 • 4 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿ
 • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು / ಪೆಪ್ಪರ್, ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ
 • ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು

ಸೂಚನೆಗಳು

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಗೋಬಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 • 3 ಕಪ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.
 • ಗೋಬಿಯನ್ನು ಸೋಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 • ಈಗ ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸಿ.
 • ಉಂಡೆ ಮುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ½ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
 • ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಗೋಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದಿರಿ.
 • ಲೇಪಿತ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 • ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
 • ಗೋಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 • ಈಗ ಗೋಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 • ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಲು, 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ.
 • ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಂತರ ½ ಕ್ಯಾರೆಟ್, 4 ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 • ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 • ಹುರಿದ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 • ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. (ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ)
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ, ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ನೀವು ಈ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು @hebbars.kitchen ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #hebbarskitchen ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿನಮ್ಮ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ ಹಂತದ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ:

 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 30 ಫ್ಲೋರೆಟ್ಸ್ ಗೋಬಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
 2. 3 ಕಪ್ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸುರಿದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಬಿಡಿ.
 3. ಗೋಬಿಯನ್ನು ಸೋಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 4. ಈಗ ½ ಕಪ್ ಮೈದಾ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ತಯಾರಿಸಿ.
 5. ಉಂಡೆ ಮುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ½ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ.
 6. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಗೋಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದಿರಿ.
 7. ಲೇಪಿತ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 8. ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
 9. ಗೋಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 10. ಈಗ ಗೋಬಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
 11. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಲು, 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ.
 12. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಟ್ ಮಾಡಿ.
 13. ನಂತರ ½ ಕ್ಯಾರೆಟ್, 4 ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸೇರಿಸಿ.
 14. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 15. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸಿ.
 16. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.
 17. ಹುರಿದ ಗೋಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
 18. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. (ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ)
 19. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ, ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
  ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಡಿಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುರಿದ ಗೋಬಿ ಬೇಗನೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ.
 • ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸುಲು ಉಳಿದ ಅನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ.
 • ಹಾಗೆಯೇ, ರೈಸ್ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
 • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದಾಗ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.